BẢNG GIÁ XE Ô TÔ VINFAST 2019 MỚI

Vinfast FADIL
VinFast Fadil414,900,000 VNĐ
VinFast Fadil Nâng Cao449,000,000 VNĐ
VinFast Fadil Cao Cấp491,900,000 VNĐ
Vinfast LUX A 2.0
Lux A 2.0 Tiêu Chuẩn1.129.000.000 VNĐ
Lux A2.0 Nâng Cao1.217.000.000VNĐ
Lux A2.0 Cao Cấp1.367.700.000VNĐ
Vinfast LUX SA 2.0
Lux SA2.0 Tiêu Chuẩn1.580.000.000 VNĐ
Lux SA2.0 Nâng Cao1.664.400.000 VNĐ
Lux SA2.0 Cao Cấp1.853.400.000 VNĐ
Close Menu
0353335989
0353335989